De kandidater vi sökte till Lucia 2012 skulle ha ett större engagemang än sin egen önskan om att synas. Goda ambassadörer och förebilder för såväl unga som gamla där ett socialt ansvarstagandet är äkta. Inte ett påklistrat leende och en tom önskan om att rädda välden.

Värdegrund för Lucia 2012
Bidra till ett socialt ansvarstagande - i inspirerande syfte
Sprida ljus - symboliskt och praktiskt
Bevara traditionen – i modern anda
Skapa goda förebilder – sången, omtanken och delaktigheten

Lucia ska såväl praktiskt som symboliskt lysa upp mörkret, sprida ljuset och sätta ner foten mot orättvisor och hopplösa situationer. Därigenom kan vi skapa förebilder för gamla och unga och starta ett engagemang kring frågor som berör och som är viktiga för framtiden.

Vårt mål är att genom ett gediget socialt ansvarstagande, sången, värmen och ljuset kunna glädja och inspirera människor.