ORGANISATIONER BAKOM SVERIGES LUCIA

BRIS - Barnens Rätt I Samhället

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare - det är utifrån deras behov verksamheten planeras.

BRIS långa erfarenhet av kontakter med utsatta barn ger en samlad kompetens i att kunna bedöma vilka insatser som behövs för att vid sidan av myndigheters verksamhet försvara barns och ungdomars rättigheter. Verksamheten bygger på ideellt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från såväl privata som offentliga givare. Sammanlagt arbetar cirka 500 frivilliga jourare med Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen och BRIS vuxentelefon om barn.

Mer om BRIS


Stadsmissionen - ENTER

ENTER riktar sig till flickor mellan 13 och 20 år som på olika sätt har det svårt i livet. Tanken var att den öppna, lugna atmosfären i den hemlikt inredda lokalen på Söder i Stockholm skulle få rädda och misstänksamma flickor att slappna av och våga skapa en relation till de anställda. Personalen på ENTER är i huvudsak socionomer. Arbetet som bedrivs är nätverksinriktat i stort och smått. Att lära känna nya människor och därmed öka sitt nätverk är en viktig del. Att bjuda in familj, släktingar, vänner eller andra professionella till gemensamma samtal när tiden är mogen för detta är lika viktigt. För många flickor fyller ENTER periodvis de behov som ett hem ska fylla. De kan vila och vara sig själva, slippa krav och prestation eller och få stöd att ta tag i sina problem när de är redo för det.

Flickorna som kommer till ENTER har olika sorters problem. En del har växt upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar och blivit försummade eller utsatta på olika sätt. Gemensamt för dem är att den traditionella vården med sina inrutade tider och åtgärder inte passar eller inte räcker till för de här flickorna. Enter är en plats där de får växa i sin egen takt.

Mer om Stadsmissionen ENTER


Riksföreningen mot ätstörningar - Anorexi/Bulimi-Kontakt

Riksföreningen mot ätstörningar - Anorexi/Bulimi Kontakt (ABK) grundades för 25 år sedan. Dessvärre är behovet av verksamheten idag större än någonsin. Sedan 2003 är ABK en riksförening med 12 lokalföreningar runt om i landet. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom bidrag från sponsorer, bl a Dove, Unilever Sverige AB, Mestertonska stiftelsen, Socialstyrelsen, Stockholms Läns Landsting, samt enskilda medlemmar.

Målgruppen för ABKs verksamhet är dels personer som har en ätstörning och deras nätverk (familj, vänner, arbetskollegor) samt personer som i sitt arbete kommer i kontakt med människor som har en ätstörning samt inom det förebyggande arbetet ungdomar, föräldrar samt alla som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar.

Mer om Anorexi/Bulimi-Kontakt


Hungerprojektet

Hungerprojektet föreslår ett nytt sätt att få slut på fattigdom och hunger. Det nya är att du slutar skänka pengar till välgörenhet. Istället investerar du i människors driftighet och iderikedom och ger dem chansen att se sin egen potential. Då kan de med egna krafter förändra sina samhällen - en gång för alla.

Resultaten gör vilken ekonom som helst knäsvag. Ta några av de afrikanska länderna som exempel. Där investerar vi 300 kronor per person under en femårsperiod. Under samma period ser vi en stigande tillväxtkurva i form av affärsverksamheter, skola, bank, sjukvård, mångdubblade vattentillgångar, fleråriga matförråd, förbättrad levnadsstandard och äkta framtidstro. Samtidigt rasar kurvorna för barnadödlighet, fattigdom, sjukdom och livslång hunger. Och det är bara början.

Mer om Hungerprojektet


Röda Korset

Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Vårt mål är att lindra och förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Arbetet baseras på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet.

Här i Sverige utgör vi ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Exempel på aktivitet är besöksverksamhet. För att bryta ensamheten besöker Röda Korset frivilliga medmänniskor i deras hem eller följer med dem ut på aktiviteter. Genom Språkverkstaden/Flyktningguider erbjuds en mängd olika aktiviteter för både barn och vuxna och i olika tjejgrupper stärks unga tjejers självförtroende.

Mer om Röda Korset


Stiftelsen MinStoraDag

Stiftelsen MinStoraDag hjälper svårt sjuka barn i Sverige att förverkliga sina önskedrömmar. Hjälpen är alltid individuell och det är barnens behov och önskemål som styr. Verksamheten är helt uppbyggd på frivillig och volontär basis.

Barn tänker på helt andra saker än pengar och forskningens framsteg. Hos dem kretsar tankarna kring hur det kanske skulle vara att spela fotboll med Zlatan, eller att få sjunga med Lena Philipsson eller att få klappa en delfin. Stiftelsen MinStoraDags uppgift är att hjälpa svårt sjuka barn och försöka uppfylla deras önskedrömmar. Barnen behöver något underbart att tänka på när behandlingarna är svåra och sjukhusdagarna långa.

Stiftelsen MinStoraDag har idag möjlighet att hjälpa 100 av de ca 2000 svårt sjuka barn till en stor dag, då barnens önskedrömmar förverkligas . Dessutom arrangerar stiftelsen olika grupparrangemang. 2006 fick ca 900 barn efterlängtade avbrott i sjukhusvistelsen genom att gå på ciruks, konserter och liknande upplevelser.

Mer om MinStoraDag


Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation (NSG) jobbar nationellt för att barn och ungdomar själva ska välja bort snus och cigaretter och se fördelarna av ett tobaksfritt liv. A Non Smoking Generation arbetar direkt genom skolverksamhet och indirekt genom opinionsbildning i samhället. Förebilder/unga inspiratörer som gör sk. Klassbesök. Samtal om grupptryck, värderingar, påverkan, att våga säga nej och belysa tobaksbolagens sätt att påverka unga människor istället för pekpinnar.

A Non Smoking Generation är inte emot rökare och snusare. Fienden är tobaksindustrin, som varje dag lockar femtio unga tjejer och killar in i beroende i Sverige. Tobak är fortfarande ett av de största samhällsproblemen såväl i Sverige som i övriga världen enligt WHO. Men problemet är lösbart. Att begränsa tobakens plats i samhället, så att färre unga människor inte debuterar.

Mer om Non Smoking Generation