LUCIA 2012

Lucia 2012 fokuserar på lucias uppgift snarare än på hennes yttre skönhet. Uppgiften för Lucia handlar om att sprida ljus och omtanke samt belysa svåra situationer. Genom att ta ett aktivt socialt ansvar kan Lucia göra framtiden ljusare för fler, i samarbete med Världens Barn.

Världens Barn

Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj och involverar en stor del av det ideella Sverige. I 2012 års insamling samverkar Radiohjälpen med tolv organisationer: Diakonia, Erikshjälpen, IM/Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, KFUK-KFUM, Lions, PLAN Sverige, PMU InterLife, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset och Vi-skogen. Tillsammans ger det en unik kraftsamling med närmare 45 000 frivilliga samtidigt som Sveriges Television och Sveriges Radio i många program uppmärksammar kampanjen. Världens Barn blir därmed en folkrörelse i sig, en förenande nationell solidaritetsaktivitet.

fortsättning...