DET GÖR GOTT ATT GÖRA GOTT

Socialt och miljömässigt ansvar är på allas läppar. Alla pratar om det ökade värdet av CSR – Corporate Social Responsibility – vilket innebär att företag aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Fler och fler företag tar idag ett större samhällsansvar, inte bara vad gäller miljön utan även ett etiskt och socialt.

Ett bra CSR-arbete är ett modernt och kraftfullt sätt för företag att stärka sitt varumärke och de värden varumärket är förknippat med. Det finns studier som klart visar att företag ökat sin lönsamhet med ett väl genomfört CSR-program. Det attraherar kompetens, medverkar till sänkt personalomsättning, lockar nya kunder, skapar lojalitet och bidrar till en allmänt förbättrad bild av företaget.

CSR stärker även företaget internt. När en arbetsplats enas kring gemensamma värderingar som mynnar ut i konkreta projekt skapas en positiv anda bland personalen och en sammanhållning och som inte sällan leder till nya idéer, utveckling och samarbeten.