KALENDARIUM 2012

November-december - Svenska folket röstar på Lucia 2012
30 november - Sista dag för att rösta på din luciakandidat
1 december - Kröning, kl 15-15:30, Skansen
9-14 december - Möjlighet att boka luciatåg
13 december - Luciafirande, Skansen, Stockholm