SAMARBETA MED OSS

Som företagare kan det vara svårt att veta hur man skall rikta sitt CSR- engagemang. Var gör man mest nytta? Får det man satsar på verkligen effekt? Vi på Lucia 2012 har en bred och mångårig erfarenhet av CSR-arbete.

Att växa upp i en trygg och stabil familj, en bra skola, ett tryggt närområde är viktiga förutsättningar för ett bra liv. Långt ifrån alla barn och unga har det så. Vi vet med säkerhet att det går att göra något åt det. Vi har noggrant valt ut en frivilligorganisation som gör ett fantastiskt arbete.

Det räcker inte att tro att ”samhället” och våra frivilligorganisationer skall klara det på egen hand. En kan inte gör allt – men tillsammans kan vi göra mycket. En förutsättning är att näringsliv, frivilligorganisationer och det offentliga samhället hjälps åt. Alla har något att vinna – alla har något att lära. Du som företagare får genom Lucia en chans att använda ditt företags engagemang till något som på allvar gör vardagen bättre för barn som har det lite svårare än andra.

Varför samarbete?